Головна | Реєстрація | Вхід | RSSFriday, 09.12.2022, 07:24


Меню сайту
Категорії розділу
Виховні заходи [331]Результати [139]
Навчання [178]Оздоровлення [69]
Конкурси [9]Вітання [51]
Дружні сайти
Опитування 1
В якій соціальній мережі ви проводите більше часу?
Total of answers: 475
Опитування 2
Яким, на вашу думку, має бути вчитель?
Total of answers: 528

Підотовка до ДПА

Пам’ятка для учнів щодо підготовки до екзаменів

Під час підготовки до екзаменів дуже важливо пригадати як найефективніше запам’ятовувати матеріал, як знімати емоційну напругу та виходити зі стресових ситуацій та як поводити себе під час екзамену. Тож коротко про всі ці моменти ми і поговоримо….

 «Методи активного запам'ятовування»

Метод ключових слів

Що таке ключове слово? Це своєрідний вузол, що зв'язує інформацію, яка зберігається в пам'яті, з нашою безпосередньою свідомістю, й який до­зволяє нам її відтворити. Для запам'ятовування будь-якої фрази досить виділити одне-два голов­них (ключових) слова й запам'ятати їх, після чого потрібно тільки їх згадати — так згадаєть­ся вся фраза.

Цей метод можна застосовувати й при запам'ятовуванні більших за обсягом текстів, ста­новлячи ланцюжок ключових слів, що виплива­ють один за одним, які зв'язані між собою. Для цього текст, що запам'ятовується, поділяється на розділи. У кожному з розділів виокремлюються

основні думки, для кожної з яких виділяється мінімальна кількість ключових слів: їх необ­хідно зв'язати між собою й запам'ятати. Таким чином, формується деякий каркас тексту, зміст і форму якого можна відтворити, відновлюючи в пам'яті ключові слова.

 Метод повторення І. А, Корсакова (основні принципи)

1.   Необхідно повторити інформацію протягом 20 секунд відразу після її сприйняття (іме­на, телефони, дати), тому що найбільша втра­та інформації відбувається на першій стадії запам'ятовування, що відбувається безпосе­редньо за сприйняттям.

2.   Проміжки часу між повтореннями інформації потрібно по можливості подовжувати. При­пустімо, якщо на підготовку дається сім днів, а матеріал вимагає не менш п'яти повторень, то робота може бути побудована так;

1-й день — 2 повторення;

2-й день — 1 повторення;

3-й день — без повторень;

4-й день — 1 повторення;

5-й день — без повторень;

6-й день — без повторень;

7-й день — 1 повторення.

3.   Кількість повторень повинна обиратися з де­яким запасом. Варто дотримуватися просто­го правила: число повторень має бути таким, щоб протягом необхідного часу інформація не зникала.

Якщо ви хочете запам'ятати інформацію тільки на кілька днів, то після безпосереднього її спри­йняття рекомендуємо повторити матеріал спочат­ку через 15-20 хвилин, потім через 8-9 годин. І ще раз через 24 години.

  Комплексний навчальний метод

Велику кількість інформації можна запам'ятати за допомогою часткового навчального методу, за якого повторюється речення за реченням, віршо­ваний рядок за рядком.

Однак при частковому навчальному методі інфор­мація дробиться й виривається зі свого контексту, що ускладнює виконання й призводить до збільшення числа повторень. На відміну від цього при комплексному навчальному методі вся інформа­ція, наприклад текст, запам'ятовується цілком, а потім як одне ціле повторюється. Взаємозв'язки між окремими частинами сприймаються швидше й ґрунтовніше, а обов'язкова кількість повторень скорочується. Тому там, де це можливо, викорис­товуйте комплексний навчальний метод.

Під час роботи з великим обсягом матеріалу важ­ко добре запам'ятати текст як одне ціле. У тако­му випадку розбийте текст на достатньо великі розділи, об'єднані однією темою. Під час першого відтворення повторюється вже вивчена частина й вивчається друга. Під час другого — повторю­ються перші частини й заучується наступна тощо.

Зубріння

Інколи якийсь матеріал зовсім не запам'ято­вується! У цьому випадку можна вдатися до ба­нального зубріння. Звичайно, багато так не ви­вчиш, але цей спосіб можна застосовувати в край­ньому разі. У цього способу запам'ятовування матеріалу теж є свої правила.

Яка процедура зубріння?

•   повторити про себе або вголос те, що потріб­но запам'ятати;

•   повторити через 1 секунду, через 2 секунди, через 4 секунди;

•   повторити, зачекавши 10 хвилин;

•   для перекладу матеріалу в довгострокову пам'ять повторити його через 2-3 години;

•   повторити через 2 дні, через 5 днів (для закрі­плення в довгостроковій пам'яті).

 

Способи зняття нервово-психічної напруги

Коли ви відпочиваєте між заняттями під час під­готовки до іспитів, іноді важливо витратити на це мало часу, але відпочити максимально.

Тому можна запропонувати способи зняття психічної напруги, які допоможуть вам. От ці способи:

•   спортивні заняття;

•   контрастний душ;

•   прання білизни;

•   миття посуду;

•   своє напруження вкласти у жмакання газет­ного аркуша, зробити цю кульку якнаймен­ше й закинути подалі. Іншу газету порвати на дрібні шматочки, потім викинути на смітник. З іншої газети зліпити свій настрій. Зафарбувати газетний розворот (малювання плямами, пальчикове малювання фарбами);

•   потанцювати під музику, голосно проспівати свою улюблену пісню;

•   погуляти в тихій місцевості на природі.

 
 Вправи для зняття стресу

Вправа 1. Цей комплекс дуже простий і ефек­тивний, для його виконання вам не буде потріб­но нічого, крім стіни.

1. Насупте чоло, сильно напружте лобові м'язи на 10 секунд; розслабте їх теж на 10 секунд. Повторіть вправу швидше, напружуючи й роз­слаблюючи лобові м'язи з інтервалом в 1 се­кунду. Фіксуйте свої відчуття кожного разу.

2. Міцно замружтеся, напружте повіки на 10 се­кунд, потім розслабте теж на 10 секунд. По­вторіть вправу швидше.

З.Зморщіть ніс на 10 секунд. Розслабте. Повто­ріть швидше.

4. Міцно стисніть губи. Розслабте. Повторіть швидше.

5. Сильно впріться потилицею в стіну, підлогу або ліжко. Розслабтеся. Повторіть швидше.

6. Упріться в стіну лівою лопаткою, знизайте плечима. Розслабтеся, Повторіть швидше.

7. Упріться в стіну правою лопаткою, знизайте плечима. Розслабтеся. Повторіть швидше.

Вправа 2. Якщо обстановка навколо напружена й ви почуваєте, що втрачаєте самовладання, цей комплекс можна виконати прямо на місці, за сто­лом, практично непомітно для навколишніх.

1.Так сильно, як можете, напружте пальці ніг. Потім розслабте їх.

2. Напружте й розслабте ступні ніг.

3. Напружте й розслабте гомілки.

4. Напружте й розслабте коліна.

5. Напружте й розслабте стегна.

6. Напружте й розслабте сідничні м'язи.

7. Напружте й розслабте живіт.

8. Розслабте спину й плечі.

9. Розслабте кисті рук.

10. Розслабте передпліччя.

11. Розслабте шию.

12. Розслабте лицьові м'язи.

13. Посидьте спокійно кілька хвилин, насолоджу­ючись повним спокоєм. Коли вам здасться, що повільно пливете, — ви повністю розсла­билися.

Вправа 3. Цю вправу можна робити в будь-якому місці. Потрібно сісти зручніше, скласти руки на колінах, поставити ноги на землю й знайти очима предмет, на якому можна зосередити свою увагу.

1. Почніть рахувати від 10 до 1, на кожному ра­хунку роблячи вдих і повільний видих. (Ви­дих має бути помітно довше вдиху.)

2. Заплющіть очі. Знову порахуйте від 10 до 1, затримуючи подих на кожному рахунку. По­вільно видихайте, уявляючи, як з кожним ви­дихом зменшується й нарешті зникає напру­ження.

З.Не розплющуючи очі, рахуйте від 10 до 1. Цього разу уявіть, що видихуване вами по­вітря пофарбоване в теплі пастельні тони. З кожним видихом кольоровий туман стає густішим, перетворюється на хмари.

4. Пливіть ласкавими хмарами доти, поки очі не розплющаться самі.

Щоб знайти потрібний ритм рахунку, дихайте повільно й спокійно, відгороджуючись від усіляких хвилювань за допомогою уяви. Цей метод дуже добре послаблює стрес.

Через тиждень почніть рахувати від 20 до 1, ще через тиждень — від 30, і так до 50.

 

І ось нарешті день екзамену…

Під час екзамену:

·    починайте готуватися з того питання, виконувати те завдання, яке є для вас легшим;

·   напишіть орієнтовний план відповіді на окремому аркуші паперу. Пишіть навіть те, що може спочатку здатися непотрібним, це допо­може під час письма пригадати ще якісь факти. Якщо вам удасться це зробити, ви заспокоїтесь, голова працюватиме ясніше та чіткі­ше, тепер вашу енергію можна спрямувати на відповідь;

·   складання невеликого плану забере хвилин 20-25. Прикріпіть аркуш із планом до екзаменаційного аркуша, і екзаменатор поба­чить, що у вас методичний склад розуму;

·   за можливості сформулюйте коротку відповідь на запитання в першому ж реченні. Ви продемонструєте екзаменатору, що зміст запитання для вас зрозумілий;

·   якщо запитання складається з декількох частин, назвіть кожну з них і підкресліть підзаголовки. Екзаменатор побачить, що вам є, що сказати за кожним пунктом;

·   вашу роботу буде легко читати й робити в ній позначки, якщо почерк чіткий і зрозумілий;

·   якщо ви говорите про гіпотези або включаєте у свою відповідь дати тих або інших подій, підкресліть їх: знання дат відразу буде відзна­чено екзаменатором;

·   упевніться, що в готовій відповіді є вступ, основна частина та вис­новок.

Тактика відповіді:

·   прочитати весь білет до кінця;

·   оцінити, який пункт є для вас найлегшим;

·   намітити послідовність розв'язання завдань за принципом від про­стішого до найскладнішою;

·   якщо завдання виявилося складнішим, ніж ви вважали, переходьте до наступного. Виконавши інше завдання, можна повернутися до першого;

·   стежте за часом, відведеним вами на розв'язання кожного пункту;

·   якщо залишається зайвий час, не кваптеся підводитись. На пи­сьмовому іспиті витратьте цей час на перевірку, на усному — по­слухайте, про що запитує вчитель: запитання повторюються.

Та перш за все запам’ятайте…Сильні особистості, помиляючись, мають мужність визнати свої помилки. Визнання помилок  - не ствердження безпорадності. Адже кожна невдала помилка – ще один крок до успіху. Навіть невпевнений рух краще, ніж бездіяльність.

 

ЯК ГОТУВАТИСЬ ДО ЕКЗАМЕНІВ

 

Екзамен, як і більшість явищ життя, - явище перехідне. Коли вони закінчуються, зявляються відчуття свободи, забуваються сльози, нервування, повертається спокійний сон.

Психологи розцінюють іспит як:

1. «Перетравлювання» значного обсягу інформації, яке пов’язане з великим навантаженням на мозок;

2. Серйозне емоційне напруження і велике навантаження на нервову систему;

3. Оцінювання не лише знань дитини, а й її особистості.

Варіант підготовки до іспитів:

 • Харчуватися 3-4 рази на день. Мед, горіхи, риба, м’ясо,овочі, фрукти - відновлюють енергетичні витрати.
 • Сон і відпочинок зменшать навантаження на нервову систему.
 • Заняття спортом, розмови по телефону буде відпочинком для вас.
 • Пам'ятайте про біоритмічні особливості організму:
 • «Сова» - неефективно працює о 6-8 год. ранку.
 • «Жайворонок»- навряд буде працездатним до 2-3 год. ночі.
 • В усіх людей рівень біологічної активності знижений з 17 до 18 год.
 • Можна вживати тонізуючі напої (з женьшеню чи елеутерококу)

 Правильна організація підготовки до екзаменів.

 • Спочатку перегляньте весь матеріал і розподіліть його:

- в перші два дні вивчається-70% всього обсягу,

- третього дня - решта,

- четвертого-повторюють вивчене.

 • Складні теми чергуйте з простішими.

«Чинник межі»: Найкраще запам'ятовується інформація на початку і в кінці тексту. Приділяйте увагу середині тексту!

 • Повторювати треба не механічно,а вдумливо,зосередившись на змісті.
 • Інформація після « завантаження»без повторення  втрачається на 20-30% впродовж перших 10 годин.
 • Прочитайте текст, повторіть його вдруге, через 20 хв. - втретє , а  через 8-10 год. - учетверте , а ще раз –через добу.
 • Тільки після цього можна бути впевненим,що інформація міцно»оселилась в голові.
 • Особливість «упізнавання».Дивлячись на текст, відновлюй в     пам'яті знайомий матеріал за допомогою малюнків, схем, таблиць,карт.
 • Знайдіть щось цікаве в нудному матеріалі,адже цікаве легше запам'ятати.
 • Спробуйте готуватись до екзаменів удвох .Одна голова добре,а дві-краще.
 • Учити разом не варто, а от повторювати навіть бажано. Це краще робити напередодні екзамену .
 • Можна готуватись так: перший день - самостійне вивчення,другий-повторення й переказування один одному.
 • Розділіть теми за інтересами,за складністю,за за ступенем засвоєння: один розповідає те,що другий раніше не вивчав.

ШПАРГАЛКА – РІЧ  ПОТРІБНА

  Використання шпаргалки на іспиті найчастіше закінчується дуже сумно. Вони потрібні на іспиті лише тим,хто краще запам'ятовує матеріал при конспектуванні,- викладений коротко(у вигляді тез), він краще тримається у пам'яті.

Шпаргалки зручно перечитувати перед іспитом , а от брати на іспит не варто.

         Щоб подолати свій страх, можна розповідати самому собі вивчений матеріал, начебто на іспиті.

Уявіть складну ситуацію на іспиті й знайдіть з неї вихід.  Поставте самому собі підступні запитання й дайте на них відповідь – переборіть свій страх ще до іспиту. Згадайте випадки свого успіху, подумки відчуйте їх ще раз.

Спробуйте вдатися до аутогенного тренування .Складіть для себе формули, налаштуйтесь на те, що «у мене все вийде» й повторюйте ці слова перед сном . На іспиті не втрачайте самовладання у складний момент . Згадайте про почуття гумору – іноді воно виявляється доречним.

Складіть план відповіді на іспиті – це теж заспокоює.

 ПІДТРИМКА БАТЬКІВ – ОДИН ІЗ ЧИННИКІВ УСПІХУ

 Мета кожного учня – скласти іспити якнайкраще . оцінка залежить від двох різних чинників: знань і вмінь поводитися на іспиті.                 

ЯК ПОВОДИТИ СЕБЕ НА ІСПИТІ

 • Майте вигляд впевненої у собі людини.
 • Спрямуйте розмову в потрібне русло.
 • Не втрачайте самовладання, якщо не знаєте питання.
 • Ведіть з викладачем діалог.
 • Змінюйте перебіг думок, перебудовуйте розмову у сприятливому напрямі.
 • Вдягніться на іспит охайно, стиль -  діловий.
 • Говоріть неголосно, але чітко й упевнено, усміхайтесь.
 • Налаштуйтесь на неодмінний успіх, особливо на першому іспиті.
 • Продумайте поведінку і стиль розмови з викладачем.
 • Будьте спокійні й зосереджені на змісті відповіді.
 • Забудьте про образи на вчителів, батьків,узагалі відстороніться від непотрібного.
 • Заспокойте себе тим, що завтра буде день без іспиту, тому сьогодні слід себе показати як найкраще.

 

Форма входу
Наші координати
30400, Хмельницька область м.Шепетівка вул.Судилківська,19 телефон/факс: (03840)4-10-05
E-mail: zosh3sh@i.ua
Пошук
Наша кнопка
Гарячі лінії
Цікаві новини
Погода в Шепетівці
Погода
Календар подій
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання
Статистика

Total online: 1
Guests: 1
Users: 0

Copyright MyCorp © 2022
Free web hostinguCoz
%