Головна | Реєстрація | Вхід | RSSFriday, 09.12.2022, 08:13


Меню сайту
Категорії розділу
Виховні заходи [331]Результати [139]
Навчання [178]Оздоровлення [69]
Конкурси [9]Вітання [51]
Дружні сайти
Опитування 1
В якій соціальній мережі ви проводите більше часу?
Total of answers: 475
Опитування 2
Яким, на вашу думку, має бути вчитель?
Total of answers: 528

Педагогічна рада

До уваги педагогів!

З 21.11. по 24.11.2017 року  проводиться Інтернет-педрада.

Просимо Вас взяти участь в Інтернет-педраді:

висловити свою точку зору з проблеми, записати пропозиції та рекомендації
(
http://szosh3.ucoz.ru/forum/6-33-1)

 

ПЕДАГОГІЧНА РАДА НА ТЕМУ 

"ПРО РОБОТУ ПЕДАГОГІЧНОГО КОЛЕКТИВУ З ОХОРОНИ ПРАЦІ, БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ТА СТВОРЕННЯ БЕЗПЕЧНИХ УМОВ ДЛЯ УЧАСНИКІВ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ І ПРОФІЛАКТИКИ ТРАВМАТИЗМУ У ШКОЛІ"

Порядок денний:

1. Про хід виконання рішення педради від 27.10.2016р. протокол №8 «Хмарні технології як засіб розбудови інноваційної школи». 

2. Про роботу педагогічного колективу з охорони праці, безпеки життєдіяльності та створення безпечних умов для учасників освітнього процесу і профілактики травматизму у школі.

Питання для обговорення:

• Медико-педагогічний контроль на уроках фізичної культури. 

• Система позакласної роботи з безпеки життєдіяльності у школі. Шляхи підвищення  ефективності. 

• Організація безпечних умов на уроках трудового навчання, інформатики, хімії, фізики, фізичної культури. 

• Методи і прийоми проведення заходів, спрямованих на розвиток фізичної культури учнів. 

• Організація контролю профспілковим комітетом за станом охорони праці у школі. 

3. Про аналіз результатів ЗНО випускників 2017 р.

4. Про підсумки медогляду учнів школи у 2017 році.

 

Доповідь  заступника директора з навчально-виховної роботи Хім’як Т.М.

СТВОРЕННЯ БЕЗПЕЧНИХ УМОВ ДЛЯ УЧАСНИКІВ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ І ПРОФІЛАКТИКИ ТРАВМАТИЗМУ У ШКОЛІ.

   В останні роки в нашій державі вдосконалюється законодавча база охорони праці, що визначає права і обов'язки як роботодавця, так і працівників. Пріоритетним залишається збереження життя і здоров'я учасників трудової діяльності. Саме тому керівник закладу повинен ро-уміти, що, забезпечуючи налагоджену роботу з охорони праці в системі освіти, він забезпечує здорові і безпечні умови роботи, попередження травматизму, безпечну експлуатацію будівель, обладнання і технічних засобів навчання, створює оптимальний режим роботи і навчання.
   Проблеми поліпшення умов праці і навчання учасників навчально – виховного процесу, попередження їх травматизму, є одним з найактуальніших питань нашої школи. Згідно „Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально – виховного процесу в установах і закладах освіти” проводиться належна робота щодо попередження нещасних випадків, створення безпечних умов навчання та праці учнів та педагогічного колективу.
Питання охорони праці в школі вирішується на основі законодавчих, нормативно-правових актів про охорону праці, а також галузевих, територіальних цільових програм покращення стану й умов охорони праці, що дає змогу створити базу для подальшого розвитку системи управління цією важливою сферою.
   Поняття «охорона праці» близьке до поняття «гарантування безпеки життєдіяльності». Головною метою цієї служби в школі є збереження життя та зміцнення здоров'я учнів, працівників у процесі навчальної діяльності, виховання й організованого відпочинку.
   Охорона праці — це система законодавчих актів і соціально-економічних, технічних, гігієнічних та організаційних заходів, які гарантують збереження здоров'я і працездатності людини. Забезпечення здорових, безпечних умов навчально-виховного процесу, запобігання травматизму його учасників покладається на власника або уповноважений ним орган.
   Система управління охороною праці створюється суб'єктом господарювання і має передбачати підготовку, прийняття та реалізацію завдань щодо здійснення організаційних, технічних, санітарно-гігієнічних та лікувально-профілактичних заходів, спрямованих на збереження життя, здоров'я та працездатності найманих працівників у процесі їх трудової діяльності. Ця система є складовою частиною загальної системи управління закладом.
   Згідно з Законом України «Про охорону праці» та на основі Типового положення про службу охорони праці в школі створена і ефективно функціонує під керівництвом Хім’як Т.М. служба охорони праці, налагоджена співпраця адміністрації закладу та членами педагогічного колективу, сприяє організації виконання правових, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних, соціально-економічних і лікувально-профілактичних заходів, спрямованих на запобігання нещасним випадкам, професійним захворюванням і аваріям у процесі праці. 
    Основні завдання, які поставлені перед шкільною службою охорони праці - це  організація та проведення профілактичних заходів, спрямованих на усунення шкідливих і небезпечних виробничих факторів, запобігання нещасним випадкам на виробництві, професійним захворюванням та іншим випадкам загрози життю або здоров'ю учнів, працівників школи; вивчення та сприяння впровадження  досягнень науки і техніки, прогресивних і безпечних технологій, сучасних засобів колективного та індивідуального захисту працівників; контроль за дотриманням працівниками вимог законів та інших нормативно-правових актів з охорони праці, колективного договору та актів з охорони праці;  інформування та надання роз'яснень працівникам школи з питань охорони праці, які досить успішно вирішуються в закладі. 
   Слід відзначити й той факт, що членами служби охорони праці проводиться своєчасний  та якісний триступеневий адміністративно – господарський контроль за станом умов та безпеки праці учасників навчально–виховного процесу.
За участю адміністрації школи та членів служби охорони праці  затверджено й перелік професій, посад, видів робіт, на які повинні бути розроблені інструкції з охорони (безпеки) праці, що діють в межах закладу, відповідно їх розроблено, своєчасно вносяться зміни в разі необхідності.
   Спільно з адміністрацією готуються проекти наказів з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності,  проводяться  за участю представників шкільної профспілки необхідні перевірки по дотриманню працівниками та учнями школи вимог нормативно-правових актів з охорони праці. 
   Своєчасно складається та оформляється звітність з охорони праці за встановленими формами. 
   Двічі на рік членам служби спільно з адміністрацією школи   проводиться  перевірка ігрових, спортивних майданчиків  з оформленням відповідних актів.
   Згідно встановлених термінів проводяться й необхідні випробування та огляди технічних засобів, устаткування, шкільного обладнання, вимірювання опору ізоляції. З метою попередження виникнення травматичних ситуацій систематично здійснюється перевірка всіх підходів і територій закладу на наявність виритих ям, відкритих каналізаційних люків.
   Створені санітарно-гігієнічні і санітарно-побутові умови роботи працівників та учнів школи згідно з нормативно-правовими актами. У належному безпечному стані утримується територія закладу. Регулярно проводиться огляд шкільних приміщень та шкільної території щодо дотримання  протипожежного режиму.  Робочі місця організовано відповідно до нормативно-правових актів з охорони праці. 
   Згідно угоди з охорони праці між адміністрацією та профспілковим комітетом   використовуються цільові кошти, виділені для виконання комплексних заходів для досягнення встановлених нормативів та підвищення існуючого рівня охорони праці та безпеки життєдіяльності. 
   Питання ж охорони праці, профілактики травматизму неодноразово обговорювалися  на виробничих нарадах та нарадах при директорові. Щорічно на зборах трудового колективу проводяться відповідні звіти про виконання колективної угоди між адміністрацією школи та профспілковою організацією. Проте протягом останніх років щорічно фіксуються випадки побутового травматизму серед працівників школи, основною причиною травмування є власна необережна поведінка та необачність. 
   В разі виникнення нещасних випадків, які сталися з працівниками школи або учнями, своєчасно подається інформація в міське управління освіти, об’єктивно ведеться розслідування та облік цих випадків, оформлення необхідних документів. 
   Ефективно й своєчасно в закладі проводиться  вступний інструктаж  з охорони праці та інші інструктажі як з працівниками, так і учнями закладу.   Відповідно оформлені та своєчасно ведуться всі необхідні журнали з реєстрації різних видів інструктажів. Розроблена програма вступного інструктажу та інструктажу на робочому місці з охорони праці для працівників та  школярів. Згідно вимог реєструються первинний, позаплановий і цільовий інструктажі. 
   Вчителі фізики Маліновська М.М., інформатики Маліновська М.М., Пахар Ю.С. біології Дубенець О.П., Черниш В.В., хімії Черниш В.В., трудового навчання ланчук і.Д., Скоробогата О.І., фізичної культури Мельник О.М., Піпіч Ю.В., вчителі початкових класів  проводять первинні інструктажі перед початком практичних, лабораторних робіт, крім того перед початком вивчення кожного розділу навчальних програм. Облік інструктажів вчителі своєчасно оформляють у класних журналах на сторінці відповідного предмету в розділі про запис змісту уроку. Стан цієї роботи знаходиться під постійним контролем адміністрації школи.  
   Класними керівниками 1-11 класів на початку навчальних семестрів, а також напередодні канікул і святкових днів проводяться інструктажі з безпеки життєдіяльності серед учнів. Регулярно відбуваються цільові інструктажі з учнями перед екскурсіями, походами, спортивними змаганнями. 
   В кожному навчальному кабінеті, майстерні, спортивному залі згідно визначеного переліку документації наявні необхідні матеріали з питань безпеки життєдіяльності. В школі оформлено  динамічні стенди по безпечній життєдіяльності учнів та працівників школи. На спеціально відведених місцях розміщені плани евакуації на випадок пожежі. 
   З метою  інформування учасників освітнього процесу про основні вимоги законів, інших нормативно-правових актів та актів з охорони праці, що діють в межах закладу, проводяться різного роду інформаційні та виробничі наради, конкурси – огляди знань  з питань охорони праці,  семінари, консультації, наприклад, семінар на тему «Охорона праці як система заходів та засобів, спрямованих на збереження життя, здоров’я та працездатності у процесі трудової діяльності», «Проблема безпеки життєдіяльності людини», консультування на тему «Вплив небезпечних та шкідливих факторів на організм людини», «Виникнення надзвичайних ситуацій та виконання дій, спрямованих на їх ліквідацію», «Вимоги пожежної безпеки, для приміщень різного призначення при проведенні культурно-масових заходів», «Основи електробезпеки», «Поняття про виробничу санітарію та гігієну праці», «Вимоги та правила експлуатації освітлення», «Сімейний план на випадок надзвичайних ситуацій», «Невідкладні дії для подолання паніки». Оформлено ряд посібників на допомогу вчителям школи «Освітній навігатор «Інструктажі учнів з безпеки життєдіяльності», «Основи гігієни праці та виробничої санітарії. Медичні огляди. Медичні протипоказання. Медична аптечка», «Порадник з охорони праці та техніки безпеки», «Поради мирному населенню на випадок бойових дій». 
Щорічно організовується навчання для учнів  1 – 11 класів з теми «Правила безпеки користування газом» за 4-годинною програмою. Питання з безпеки життєдіяльності учнів під час канікул, у побуті й громадських місцях, на вулиці неодноразово обговорювалися на батьківських зборах, «Небезпека на залізниці».
         Як свідчить проведений аналіз, в школі проводиться значна робота по виконанню заходів з профілактики травматизму. Як результат, протягом останніх п’яти років не зафіксовано жодного випадку виробничого травматизму серед працівників та учнів школи. Таким чином забезпечуються безпечні й нешкідливі умови навчання, виховання учнів, а також умови роботи працівників школи відповідно  інструктивно-нормативних документів, в тому числі правил внутрішнього розпорядку, режиму роботи та функціонування навчального закладу на засадах здорового та безпечного способу життєдіяльності учасників освітнього процесу. 
Продовжено роботу з медико-педагогічного контролю за фізичним вихованням учнів під час уроків фізичної культури, проведення спортивних змагань. 
На жаль, продовжується травмування дітей у побуті, на вулиці, у порівнянні з 2016 (32 травми) спостерігається зниження випадків травмування учнів у побуті та на вулиці. З 01.01.2017 зафіксованих травм – 14 побутових та вуличних травм, що становить 3,6% від загальної кількості учнів. 
   Аналіз дитячого травматизму невиробничого характеру свідчить про необхідність  посилення роботи класних керівників з профілактики дитячого травматизму в позаурочний час. Необхідно організувати й роботу щодо розробки та оформлення течок учнівських повідомлень, малюнків, фотоматеріалів  про нещасні випадки у побуті.
   Стан дитячого травматизму було проаналізовано на нарадах при директорові, виробничій нараді, методоб’єднанні класних керівників. Оформлено ряд посібників на допомогу класним керівникам.
При проведенні масових заходів у школі призначаються особи, відповідальні за збереження життя і здоров'я учнів на кожній ділянці роботи, а також при проведенні різного роду екскурсій, туристичних походів, навчально-польових занять тощо.
   З метою виконання комплексних заходів з профілактики травматизму невиробничого характеру в школі проводяться Єдині дні охорони праці, Дні та тижні безпеки руху, пожежної безпеки,  в ході яких відбуваються виступи агітбригад, інформаційних груп.
   Цілеспрямовано проводиться й підготовка до Дня цивільного захисту, вже двічі організовувались протягом І семестру тренувальні заняття з евакуації учасників навчально-виховного процесу з приміщення школи. Результати цієї роботи є досить позитивними, адже такі заходи проходять дисципліновано, дають можливість відпрацювання певних вмінь та навичок при виникненні екстремальних ситуацій. 
Аналіз відвіданих уроків основ здоров’я показує, що вчитель Захарец С.М. та вчителі початкових класів приділяють увагу по вивченню правил поведінки учнів під час перерв, на вулиці, у транспорті.  
Поступово активізується інформаційно-роз’яснювальна робота серед учнівського і батьківського колективів з безпечної поведінки дітей на вулиці, в дорозі, в побуті. Проведено ряд засідань батьківського лекторію, наприклад, на тему «Безпека дитини в побуті», «Безпечні побутові умови. Як їх створити?»
   Класні керівники 1-11 класів забезпечують вивчення учнями правил поведінки з вогнем, на водоймищах, з вибухонебезпечними предметами. З цією метою оформлені різного роду пам’ятки, з якими ознайомлені діти, розробляються й поширюються необхідні пам’ятки й серед батьків. 
   Проте несистематично проводяться звіти чергових вчителів та учнів, що в свою чергу сприяло б посиленню контролю за чергуванням, налагодженню дисциплінованості школярів, а відповідно профілактиці травматизму. Досить рідко практикуються ділові ігри з моделюванням дій в разі виникнення надзвичайних ситуацій.
   Крім того маємо забезпечити проведення відповідного моніторингу та аналізу причин  нещасних випадків невиробничого характеру серед учнів та працівників школи, його наслідків, та на підставі результатів такого аналізу спланувати і продовжувати проводити  профілактичні заходи щодо запобігання виникнення нещасних випадків невиробничого характеру. Відповідно до компетенції та повноважень буде посилено нагляд за додержанням вимог нормативно-правових актів у сфері профілактики травматизму невиробничого характеру, контроль за виконанням різного роду програм, пов’язаних з безпекою життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу, в тому числі пожежною безпекою, безпекою дорожнього руху, безпекою на водних об’єктах.
    Проблеми: - залишається досить високою ймовірність травмування дітей на уроках фізичного виховання та під час перерв. Завдання: - спрямувати роботу психологів та класних керівників на надання допомоги дітям щодо усвідомлення ними реального стану свого здоров’я та заходів, спрямованих на його збереження й формування - проводити роз’яснювальну роботу серед батьків щодо необхідності контролю за реальним станом здоров’я дітей та інформування про цей стан адміністрацію навчального закладу.
   Пам’ятайте, що життя наших дітей залежить від нас самих!

Форма входу
Наші координати
30400, Хмельницька область м.Шепетівка вул.Судилківська,19 телефон/факс: (03840)4-10-05
E-mail: zosh3sh@i.ua
Пошук
Наша кнопка
Гарячі лінії
Цікаві новини
Погода в Шепетівці
Погода
Календар подій
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання
Статистика

Total online: 1
Guests: 1
Users: 0

Copyright MyCorp © 2022
Free web hostinguCoz
%